در اسکیت‌های اینلاین (درون‌خطی)، درست همانند اسکی و اسکیت روی یخ، شما پی در پی از یک لبه به لبه دیگر تغییر جهت می‌دهید و اسکیت‌سواری می‌کنید. اما لبه‌ها چه هستند؟ شاید در ابتدای امر از شنیدن این واژه و نحوه نوشتاری آن تعجب کنیم، اما در ادامه به تعریف و توضیح آن خواهیم پرداخت.....

بازی شما با لبه‌های اسکیت

صحبت کردن در مورد تکنیک‌های اسکیت بدون به کاربردن کلمه " لبه " بسیار سخت است. اگرچه به نظر می‌رسد استفاده از این واژه توسط رولر اسکیتی‌ها مورد سواستفاده قرار گرفته است، اما بعدها به علت شباهت تکنیک‌های رولر اسکیت و اسکیت روی یخ این واژه به عنوان واژه‌ای مشترک در زبان اسکیت‌سواران و مربیان بکار گرفته شد.

در اسکیت روی یخ دو طرف داخلی و خارجی تیغه‌ها لبه محسوب می‌شود و در رولراسکیت‌ها دو طرف داخلی و خارجی چرخ‌ها لبه محسوب می‌شود.

اسکیت‌سواری روی لبه‌ها بر روی محیط دایره‌ ترسیم و اجرا می‌شود. وزن خود را برروی لبه مورد نظر قرار دهید و به طور همزمان بدن را در حالت محور متمایل به مسیر لبه مورد نظر بچرخانید.

 

4 لبه (و اگر مجموع حرکات رو به جلو و عقب را در نظر بگیریم 8 لبه) وجود دارد:

لبه بیرونی به سمت چپ

لبه بیرونی به سمت راست

لبه درونی  به سمت چپ

لبه درونی  به سمت راست

لبه‌های داخلی

لبه‌های داخلی در بین پاها قرار می‌گیرد و از آن تحت عنوان پوش یاد می‌شود.

اسکیت‌سواران مبتدی اغلب در یک عادت بد بر روی لبه‌های داخلی خود تکیه و استراحت می‌کنند که باید در اسرع وقت از شر این عادت بد رهایی پیدا کنند.

 

لبه‌های خارجی

لبه‌های خارجی در دو طرف بیرونی اسکیت قرار گرفته است. آنها به طور ویژه در سر پیچ استفاده می‌شود زمانی که ما به سمت داخل منحنی و مسیر گردش خود حرکت می‌کنیم.

آنها به طور گسترده در اسکیت نمایشی {ترجمه فرانسوی از اسکیت نمایشی روی یخ} - اسکیت هنری {ترجمه انگلیسی از اینلاین اسکیت نمایشی}، اسلالوم و در اسکیت سرعت برای کراس اور و دابل پوش استفاده می‌شود.

 

لبه‌های خنثی یا مرکزی

لبه‌های خنثی اشاره به زمانی دارد که چرخ ها درحالت 90 درجه و عمود بر زمین قرار می‌گیرند، حالت استراحت بر روی لبه‌های میانی، نه در داخل و نه در خارج قرار می‌گیرد.

در حالت استراحت، اگر شما صاف و محوری بایستید و فریم اسکیت شما به خوبی تنظیم شده باشد، به طور طبیعی این وضعیت را به دست می‌آورید.

اگر فریم به خوبی و عمود قرار نگرفت موارد زیر را بررسی کنید:

اسکیت‌های خود را به خوبی ببندید و سفت کنید. (اگر اسکیت‌ها به اندازه کافی محکم نشود، پا در آن آزادانه حرکت می‌کند و اسکیت به سمت لبه داخلی یا خارجی می‌چرخد.)

تنظیمات و آماده‌سازی فریم (قاب یا فریم نباید بیش از حد به داخل و خارج متمایل باشد و مچ پا نباید در حالت استراحت بر روی لبه داخلی یا بیرونی بیفتد.)

به مورفولوژی (ریخت یا ساختار شناسی)توجه کنید. (آیا زانوها به سمت داخل یا خارج است؟ مچ پا به سمت داخل یا بیرون است؟ درون گردشی یا برون گردشی پا وجود دارد؟)

 

استفاده از لبه‌های داخلی و خارجی: به عنوان مثال کراس اور در گردش‌ها

هنگام کراس اورهای در گردش، اسکیت‌سواران از هر دو لبه داخلی و خارجی استفاده می‌کنند، به طور متناوب یا به صورت همزمان.

هنگامی که زانوی دو پا در حالت کراس(متقاطع) و نشسته قرار می‌گیرد، اسکیت‌سوار به طور همزمان  لبه‌های زیر را هل می‌دهد:

لبه داخلی از پای داخل در گردش

لبه خارجی از پا خارج در گردش

بنابراین، میتوان گفت که کراس‌اورهایی که به هنگام گردش استفاده می شود از نوع دبل پوش‌هاست.

 

 

نکات پایانی:

با افزایش میزان قطر چرخ‌ها و افزایش ارتفاع فشار وارده بر عضلات و تاندونهای مچ پا نیز بیشتر می‌شود و برای حفظ لبه‌ها و بهبود اسکیت‌سواری تقویت مچ‌پا الزامی است.

در جریان توسعه طراحی اسکیتها ابتدا اسکیتهای کواد با چهار چرخ پهن و سپس چرخ‌های 78، 80، 84، 88، 90، 100، 104، 105، 110 و... میلیمتری به تدریج و در گذر زمان تولید گردید و به همان اندازه فشار وارده به مفاصل مچ‌پا نیز بیشتر گردید.

بدن برای آنکه مچ‌پا را ایستاده نگهدارد مجبور است فشار عضلانی طولانی‌تری را متحمل شود.

اگر مچ‌پا به اندازه کافی قوی نباشد چه اتفاقی خواهد افتاد؛

اجرای حرکات ضعیف و بدون پایداری لازم خواهد شد.

کنترل اسکیت‌سوار به شدت کاهش پیدا می‌کند.

پاها در لبه داخلی اسکیت قرار می‌گیرد.

به مفاصل زانو و لگن فشار بیشتری وارد می‌شود.

خطر سقوط و آسیب به خصوص در سرعتهای بالاتر بیشتر می‌گردد.

کارایی اسکیت‌سواری از بین می‌رود.

ضایعات اضافی بر روی پا ایجاد می‌شود.

 

تقویت مچ‌پا به افزایش قدرت، تعادل، ثبات و کاهش آسیب کمک می‌کند.

 

این تقویت شامل تمام عضلات؛

ماهیچه درشت‌نئی پسین یا عضله تیبیالیس خَلفی[1]

ماهیچه درشت‌نئی پیشین یا عضله تیبیالیس قدامی[2]

ماهیچه سه‌سر ساق پا یا عضله سه‌سر ساقی[3]

که شامل مجموعه ماهیچه‌های دوقلو (gastrocnemius) و نعلی (soleus) است.

 

فیبولاریس ترتیوس یا عضله نازک نئی جانبی[4]

عضله فیبولاریس بلند یا پرونئوس بلند[5]

که در سطح خارجی استخوان نازک‌نی و ساق‌پا قرار دارد.

 

ماهیچه‌ دراز بازکننده‌ انگشتان پا[6]

ماهیچه دراز خم‌کننده انگشتان پا[7]

ماهیچه کوتاه خم‌کننده انگشتان پا[8]

ماهیچه کوتاه بازکننده انگشتان پا[9]

 

ماهیچه دراز خم‌کننده شست پا[10]

ماهیچه دراز بازکننده شست پا یا عضله اکستانسور هالوسیس لانگوس[11]

می‌باشد.

 

که با استفاده از تمریناتی همچون؛

*دویدن یا رفتن در ساحل ماسه‌ای

*انجام تمرین تعادل یک پا و سپس افزودن پرش و یا بستن چشم به هنگام انجام آن برای افزایش فشار تمرینی

*طناب زدن

*تمرین پریدن بر روی یک پا در ترامپولین

*استفاده از تخته‌های جنبان

*استفاده از نیم توپ‌ها یا بوسو بال‌ها

 

انجام می‌پذیرد. تقویت عضلات همچون گرم کردن و کشش از اصول مهم تمرین است.


اسرار اسکیت‌سواران و مربیان برتر اینلاین اسکیت جهان

 

حالات مختلف قرار گرفتن اسکیتها و لبه ها

برای شروع اسکیت‌سواری باید با سه الگوی قرار گرفتن اسکیتها و چهار الگوی قرار گرفتن لبه‌ها آشنا شوید؛

 

اشکال قرار گرفتن اسکیت‌ها

*یازده (پارالل)- Parallel pattern

*هفت (وی شکل)- V pattern

*هشت (وی شکل معکوس)- V reverse pattern

 

اشکال قرار گرفتن لبه‌ها (زاویه فریم یا چرخ‌ها نسبت به سطح زمین)

*لبه‌های مرکزی (central edges) در این حالت چرخ‌ها به صورت عمود بر روی زمین قرار می‌گیرند و کف پا و مچ پا صاف است.

*لبه‌های خارجی (outside edges) بوت اسکیت‌ها را به خارج فشار می‌دهیم.

*لبه‌های داخلی (inside edges) بوت اسکیت‌ها را به داخل فشار ‌می‌دهیم.

*لبه‌های متناظر (corresponding edges) بوت اسکیت‌ها به راست و یا به چپ خم می‌شود و همواره یک بوت بر لبه داخلی و یک بوت به لبه خارجی است.

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link

© Link

 [1] Tibialis posterior muscle

[2] Tibialis anterior muscle

[3] Triceps surae muscle

[4] Fibularis tertius

[5] Fibularis longus

[6] Extensor digitorum longus muscle

[7] Flexor digitorum longus muscle

[8] Flexor digitorum brevis muscle

[9] Extensor digitorum brevis muscle‎

[10] Flexor hallucis longus muscle

[11] Extensor hallucis longus muscle