چیزایی که این روزا دنبالشی!

 

* بهت تناسب اندام میده

* استرس تو رو کم میکنه

* اعتماد به نفس بهت میده

* امید به زندگی بیشتر میشه

* قند خون تو رو تنظیم میکنه

* فشار خون تو رو تنظیم میکنه

* تمرکز ذهن تو رو بیشتر میکنه

* توانایی ریه‌های تو رو افزایش میده

* عصبانیت و نگرانی رو ازت دور میکنه

* جذب اکسیژن رو به حداکثر میرسونه

* با عرق کردن باعث دفع سموم بدنت میشه

* شادابی و نشاط جزو لاینفک ورزش اسکیت‌سواری رو نصیبت میکنه

 

اسکیت سواری به شما چه چیزهایی رو هدیه داده؟

 

تهیه و تنظیم:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link