پاتیناژ یا اسکیت‌سواری نمایشی[1] {ریشه فرانسوی} بر روی یخ و اسکیت‌سواری هنری[2] {ریشه انگلیسی} بر روی چرخ (کواد یا اینلاین) اجرا می‌شود.

1_1.jpg (280×280)1_2.jpg (270×326)

در این شاخه از اسکیت‌سواری زیبایی حرکات دارای اهمیت است و حرکات چرخشی، جهشی و کششی به صورت یک نفره یا دونفره و گروهی(شو) انجام می‌گیرد.

1.jpg (430×240)


هیچ چیزی بدتر از این نیست که یک دوره کامل خارج از فصل تمرین داشته باشید. ولی اگر من به شما بگم که می‌توانید تمرینات خارج فصل خود را با اینلاین اسکیت و یا رولر اسکیت انجام دهید قطعاً خوشحال خواهید شد.

انجام پرشها، اجرای پوزیشنها، چرخشها و تمام حرکات مورد نیاز که در زمان تعطیلی زمینهای یخ به راحتی قادر به انجام آن خواهید بود!

مختصری از تاریخچه

بازیهای مدرن اسکیت تقریباً از دهه 1990 میلادی رونق گرفت.

از زمان شکل‌گیری انجمن جهانی اسکیت اینلاین نمایشی (WIFSA) زمان زیادی نمی‌گذرد.

2.jpg (404×102)

آدرس اینترنتی انجمن جهانی اسکیت اینلاین نمایشی

و نزدیک به پانزده کشور در عضویت آن قرار دارند و مسئولیت برگزاری مسابقات، تدوین قوانین و توسعه رشته‌های مرتبط با این شاخه از اسکیت را از طریق همکاری با تنها نهاد رسمی بین‌المللی یعنی فدراسیون جهانی اسکیت (World Skate) انجام می‌دهد. همه ساله تعداد زیادی از اسکیت‌سواران در رقابتهای جهانی برای کسب عناوین تلاش می‌کنند.

3.jpg (300×431)

رشته‌های بر روی چرخ همانند رشته‌های بر روی یخ عبارتند از؛

9.jpg (375×492)8.jpg (299×429)

رشته آزاد[3]

رشته رقص[4]

رشته اجرای هماهنگ[5]

رشته کُر[6] (که شبیه به باله[7] است.)

و رشته کوارتر (که کروگرافی[8] چهار ورزشکار با یکدیگر است.) و ...

می‌باشد.

نکته قابل توجه آن است که رقابتها در بخش‌های مختلف بزرگسالان و مبتدیان برگزار می‌شود و حتی اجرای الگوهای رقص اجباری همچون قوانین اتحادیه جهانی اسکیت روی یخ[9] (ISU) در آن وجود دارد.

4.png (204×206)

آدرس اینترنتی اتحادیه جهانی اسکیت روی یخ

از منظر زیبایی شناختی و اجرای حرکات اسکیت بر روی چرخ به اندازه اسکیت بر روی یخ جذاب و دیدنی است. در واقع تنها تفاوت ابزار این دو رشته در تیغه یا فریم[10] آن است.

5.jpg (853×453)

کمپانی‌های مختلف انواع متنوعی از اسکیتها را برای این شاخه ساخته‌اند؛

اِسنو وایت[11] (سه چرخ) سایت

پیک اسکیت[12] (سه یا چهار چرخ) سایت

رول لاین[13] (سه چرخ) سایت

آف آیس[14] (چهار چرخ) سایت

ری اسپورت[15] سایت

اِدِآ[16] سایت

فریم این اسکیتها به صورت راکر طراحی شده تا اجرای پرشهای بر روی پنجه و چابکی لازم برای اجرای سایر حرکات را داشته باشد. این اسکیتها امکان استفاده بر روی تمام سطوح صاف مثل زمین‌های اسکیت، پارکینگها و ... را دارا می‌باشند.

6.jpg (843×377)

با این اسکیتها می‌توانید هیجان اسکیت‌سواری بر روی زمین‌های غیر یخی را به دست آورید.

با نصب تیغه به جای فریم از آن بر روی زمین‌های یخی استفاده کنید.

در زمینهای سرپوشیده و سالنها و همچنین زمینهای روباز اسکیت‌سواری کنید.

چرخشها، پرشها و رقصهای مختلف را اجرا کنید.

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

 

منبع:

©link

©link

©link

 [1] figure skating

[2] artistic skating

[3] freestyle

[4] dance

[5] Synchronized runs

[6] chorus

[7] ballet

[8] choreography

[9] International Skating Union

[10] frame/blade

[11] Snow White

[12] PicSkate

[13] Roll'Line

[14] Off Ice

[15] risport

[16] EDEA