همان اسکیت‌هایی است که غالباً در پارک و اماکن عمومی مشاهده می‌شود و چون این اسکیت در پا راحت تر از انواع دیگر اسکیت‌ها می‌باشد، از این وسیله به عنوان وسیله‌ی نقلیه و تفریح معمولی استفاده می‌شود. با استفاده از اینلاین اسکیتها که چرخ‌های آن در یک ردیف قرار می‌گیرد می‌توان حرکات متنوعی از رشته‌های مختلف اسکیت‌سواری را فرا گرفت.

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer