http://s7.picofile.com/file/8239115118/image001.jpg

سیت باز و سیت بسته از آن دسته واژگان بومی میباشد که به نوعی ساخته و پرداخته اسکیت‌بازان در ایران بوده و خیلی از دوستان وقتی به سرچ در مورد این موضوع میپردازند به علت اینکه معادل واژه اصلی را نمیدانند با مشکل مواجهه میشوند.

این دو حرکت در اسکیت درون خطی (اسکیت اینلاین) به اشکال مختلف اجرا میشود.

رو به جلو با پای راست

رو به جلو با پای چپ

رو به عقب با پای راست

رو به عقب با پای چپ

و ترکیب موارد بالا با جهات منحنی و اشکال مختلف در دو دست یا یک دست

در رشته پاتیناژ به خاطر محدودیت‌های موجود در ساختار کفش پاتیناژ (تیغه بودن) اجرای حرکات مربوط به سیت بسته کلاً و حرکات رو به عقب در سیت باز منتفی است.

واژه اصلی برای این دو حرکت

Deep lunge (سیت بسته) یا toe sit (سیت پنجه‌ای)

و

lunge (سیت باز)

میباشد.

http://s6.picofile.com/file/8239115918/lunge2.jpg

http://s6.picofile.com/file/8239115150/image002.jpg

http://s7.picofile.com/file/8239115176/image003.jpg

تعریف سیت باز (لانچ) در پاتیناژ:

اسکیت‌بازی که در آن زانوی پای جلو به شدت خم شده و پای دیگر کاملاً صاف و در عقب بر روی تیغه و یا بوت قرار گرفته است.

 http://s6.picofile.com/file/8239115218/image004.jpg

تعریف سیت بسته (لانچ عمیق) یا تو سیت در اسکیت درون خطی (اسکیت اینلاین):

اسکیت‌بازی که در آن زانوی پای جلو به شدت خم شده و پای دیگر با زانوی خم و در زیر بدن قرار میگیرد و بدن کاملاً صاف و هم راستا با تک چرخ روی زمین پای زیرین میباشد.

 http://s6.picofile.com/file/8239115250/image006.jpg

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link

© Link

© Link