اینلاین! کتاب راهنمای شروع اسکیت در سطح متوسط

کتاب داستانی و مصور خرس های عروسکی اسکیت ها را بردارید

کتاب هنر سقوط کردن (رشته تخصصی فری استایل اسلالوم)

رولر اینلاین هاکی (آخرین قوانین و شیوه بازی با نیم نگاهی به آیس هاکی)

 

عناوین کلیه کتابهای منتشر شده در زمینه اسکیت

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

منبع:

© Link