اسلالوم، مارپیچ موازی، فیش (به دلیل شباهت به حرکت دم ماهی) و یا زیگزاگ در اسکیت‌سواری بعنوان یکی از ترفندهای پایه‌ای و مانوری میان رشته‌ای است که در رشته‌های مختلف هم به اشکال متنوعی اجرا می‌شود، تا جایی که مراحل پیشرفته‌تر آن، برخی از رشته‌ها را به صورت مستقل و دارای مسابقات جهانی در بر می‌گیرد.

* برای شروع ابتدا درجا زدن در یک نقطه ثابت و چرخیدن به سمت راست و چپ را بیاموزید. در این حالت با گام‌های بسیار کوچک و بیشترین تعداد تعویض پای راست و چپ تغییر جهت نود درجه‌ای به راست و نود درجه‌ای به چپ و سپس یک دور کامل در جهت عقربه ساعت و سپس خلاف عقربه ساعت را تمرین کنید.

* در مرحله دوم حرکت مارپیچ را در بین موانع و یا خطوط ترسیم شده به عنوان خط تقارن و با تعویض پای راست و چپ مشابه درجا زدن در زوایای یک ساعت به سمت راست و چپ تمرین کنید. (تمرین با فواصل کم موانع به افزایش تعادل و توان تعویض پای مبتدیان و تمرین با فواصل زیاد موانع به افزایش سرعت و توان سر خوردن و تغییر جهت بهتر کمک شایانی می‌کند)

* در مرحله سوم کنار میله آموزش قرار گرفته و مفهوم پاشنه محور و پنجه حرکت بودن را با توزین وزن بیشتر بر روی پاشنه و چرخهای انتهایی و کاهش وزن از پنجه یا چرخ‌های ابتدایی، تکرار و تمرین و درک کنید.

* با انواع لبه مقدماتی و بخصوص لبه‌های ترکیبی به سمت راست و چپ آشنا شده و آنها را امتحان کنید.

1. حرکت کنید و سرعت کافی را به دست آورید و در مقابل خط تقارن و یا موانع با دستهای باز به طرفین و اسکیتهای موازی شبیه به یک T انگلیسی و یا صلیب به حرکت ورود کنید.

2. در قله‌ها و دره‌های منحنی سینوسی شکل الگوی اجرای این ترفند همزمان با خم کردن زانو و پر کردن فضای بین ساق پا تا زبانه اسکیت لبه‌های ترکیبی یا متناظر به سمت جهت حرکت را نیز شکل دهید.

✔ گشتاور یا گردش دو نقطه پنجه‌ای و دو نقطه زانویی در خلاف گشتاور صفحه لگنی به سمت طرفین را مدنظر داشته باشید.

✔ از گشتاور بالاتنه تا جای ممکن خودداری کرده و دستان باز و شانه‌ها را عمود منصف بر مسیر حرکت نگهدارید.

✔ توجه کنید تا زانوها و اسکیتها را در کنار هم نگهدارید.

✔ با تغییر و ایجاد تنوع برای تعداد و فواصل طولی و عرضی موانع و یا خطوط ترسیمی به کمک کچ و یا سایر ابزارهای ترسیم طرح بر روی زمین، خلاقیتهای تمرینی را بیشتر کنید.

سایر رشته ها:

اسلالوم در رشته فری استایل: یکی از شاخه‌های رشته فری استایل در اسکیت‌سواری مارپیچ سرعتی[1] است که توانمندی و شناخت بر روی لبه‌ها و چرخش‌های سریع به راست و چپ از الزامات آن است.

اسکی مارپیچ کوچک[2]: یکی از رشته‌های اسکی آلپاین است با دروازه‌های کوچکتر به اندازه 15 تا 18 متر که منجر به عکس العمل سریعتر پایین‌تنه و ثبات بالاتنه خواهد شد.

اسکی مارپیچ بزرگ[3]: یکی دیگر از رشته‌های اسکی آلپاین است با دروازه‌های بزرگتر تا 35 متر که منجر به درگیر شدن کل بدن و چیزی شبیه به نشستن و برخاستن کامل بر روی اسکی خواهد شد.

دونفره

انفرادی

اسکی روی چمن[4]: از سال 1966 به عنوان روشی آموزشی برای فراگیری اسکی آلپاین در فرانسه آغاز به کار کرد و بعدها به صورت رشته‌ای مستقل و با زیر شاخه‌های مارپیچ کوچک و بزرگ و... فعالیت خود را ادامه داد.

اسلالوم اینلاین آلپاین[5]: از سال 1998 آغاز به کار کرد و ورزشکاران در این رشته با عبور از موانع یا دروازه‌ها در یک سطح شیبدار به رقابت می‌پردازند. این رشته نیز در اشکال متنوعی همچون مارپیچ کوچک و بزرگ و به صورت انفرادی و یا دو نفره برگزار می‌شود.

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

منبع:

© Link[1] Speed slalom

[2] Slalom skiing

[3] Slalom geant

[4] grass skiing

[5] Inline Alpine slalom