همانطور که میدانید رولر اسکیت هنری[1] شاخه های مختلفی دارد:

 • فیگور[2]
 • آزاد[3](که عملکرد های انفرادی از پرشها و چرخش ها را دارد.)
 • پِرِز[4](که عملکرد های دونفره از پرش ها و چرخش ها و لیفت ها را شامل میشود.)
 • رقص دونفره[5]
 • رقص تک نفره[6]
 • پِرسِژِن[7](اسکیت سواری تیمی و انجام حرکات مشابهه دسته جمعی)
 • نمایش تیمی[8]
 • رقص آزاد یا خلاقانه[9]

و چرخش ها(اسپین ها) یکی از اجزای اصلی در تمام این رشته ها محسوب میشود. چرخش یک جرم برروی نقطه ای مرکزی اسپین را به وجود می آورد. در بخش نخست از اسپین ها (چرخش ها) در خصوص نکاتی خاص که به اجرای ما کمک می کند سخن گفتیم.

چرخش بر روی اسکیت اینلاین ها به راحتی چرخش بر روی یخ نیست.

فیلم های اجرای اسپین بر روی یخ

چرخش ها دارای چهار مرحله الف)آماده سازی ب)ورود ج) اجرا د)خروج می باشند. خروج ها همچون پرش ها بر روی لبه خارجی پای راست در حرکت رو به عقب خواهد بود. همانطور که بیان شد آموزش اسپین بر روی دو پا شروع میشود و ایرادات متدوال در چرخش یعنی:

 • کشیده و منقبض نبودن تمام عضلات
 • همراستا نبودن سر و بالاتنه با محور اصلی بدن
 • پایین نبودن شانه ها
 • گرد و گود کردن قفسه سینه

در همان چرخش دوپا مرتفع شود و به عبارتی اسکیت سوار تمام عضلات خود را منقبض و کشیده نگهدارد (بدن کاملاً صاف باشد و شکم به داخل کشیده شود و بدن به سمت چپ و راست خم نشود) و سر، شانه و لگن در امتداد یک صفحه باشد و شانه ها به پایین و عقب کشیده شود. برای شروع زانوها کمی خم باشد. (خم شدن بر روی ساق پا نه خم شدن از نیم تنه بالایی و یا کمر و شانه). از ضربه دست اشتباه که موجب کشیده شدن بدن به یک سمت میشود و توزیع وزن را بر روی دو پا نامتقارن میکند خودداری کنید و آرنج ها را بالا نگهدارید.

بازهم تکرار می کنیم که به نکات زیر توجه کنید:

 • صاف بودن کامل بدن: یعنی بدن همچون یک تکّه چوب صاف باشد ( توجه به نقاط عطف بازوها، پاها و لگن) و نقطه ثابتی را برای ورود، اجرا و اتمام اسپین در نظر بگیرید که فقط به آن نگاه کنید.
 • مرکزیت[10] داشتن اسپین: یعنی اسپین راه نرود و در همان نقطه ای که شروع میشود، اجرا و به اتمام برسد. برای این کار سفت باشید.
 • عضلات نوار شکمی و کمری خود را تقویت کنید چرا که این عضلات نقش اساسی در حفظ ثبات بدن دارند.
 • در رشته تنیس خاکی وقتی توب در جای مناسبی از راکت جفت و جور میشود اصطلاحاً "نقطه مطلوب"[11] ضربه شکل میگیرد، پس شما نیز این نقطه را در چرخ پنجه ای و پاشنه ای خود بیابید.

اگر پادساعتگرد میچرخید توزیع وزن خود را در وسط بدن نگهدارید و نیمی از وزن را بر روی پاشنه پای راست و نیمه دیگر وزن را بر روی پنجه سمت چپ قرار دهید.

 

پوزیشن های مختلف دست (در بالای سر، دور شانه و کمر) را نیز در همین اسپین دوپا تجربه و تمرین کنید.

 spin

از جمع کردن پنجه پا در درون اسکیت خودداری کنید.

spin

هرچه دست ها به بدن نزدیک تر شود سرعت گردش بالاتر و هرچه دستها از بدن دورتر شود سرعت گردش کمتر میشود.  چرا که وقتی دستها به طرفین باز است چرخش ما در سه قسمت سر با کوچکترین شعاع دَوَرانی، بازوها با بزرگترین شعاع و لگن و پا با شعاع بین دو شعاع بیان شده دَوَران دارد و در زمان جمع شدن بازوها چرخش ما دَوَرانی یکپارچه خواهد داشت.

spin

اگر ورود به چرخش مناسبی نداشته باشید از الگوی حلقه های مارپیچ طور خود خارج خواهید شد و به دنبال آن چرخش شما نیز با مشکل روبرو میشود.

spin

از حرکت دایره وار دستان باز در کنار بدن نیز غافل نشوید.

spin

spin

در صورتی که نیروهای وارد شده به دست نامناسب باشد گشتاوری نامطمئن به همراه سقوط را خواهیم داشت.

spin

و به هنگام جمع کردن دستان در بدن، نیرو ها نیز به مرکز محور انتقال می یابد.

spin

کمی فیزیک در مورد چرخش با اسکیت:

تکانه زاویه ای یا تکانه دورانی [12] کمیتی برداری برای بیان وضعیت حرکتی سیستم های در حال حرکت دورانی است. هرچند که سرعت زاویه ای[13] با نماد امگا (ω) مرسومترین کمیت بیان وضعیت حرکتی جسم در حال دوران است، اما تکانه زاویه ای اطلاعات بیشتری همچون سرعت زاویه ای، جرم و نحوه توزیع جرم در حرکت دورانی و... را در اختیار ما قرار میدهد.

L = Iw

spin

درک سرعت زاویه ای در اسکیت سواری: اسکیت سوار در شروع حرکت چرخش دست های خود را به طرفین باز میکند و به آرامی چرخش خود را شروع میکند و سپس با جمع کردن دستها بدون هیچگونه تلاش اضافه تری سریعتر می چرخد. در بدو امر سرعت زاویه ای دستان باز به صورت مجزا از سرعت زاویه ای بدن بیشتر است یعنی هرچه جرمی از یک جسم در حال دَوَران دورتر از محور چرخش باشد سریعتر حرکت می کند، اما با جمع شدن دستان سرعت زاویه ای دست و بدن یکی میشود و بدین ترتیب سرعت زاویه ای کل افزایش می یابد. افزایش ناگهانی سرعت در زمان جمع شدن کامل دستان در بدن به وقوع می پیوندد.

اگر جرم بدن را (m)، سرعت چرخش را (v) و (r) را فاصله از محور گردش در نظر بگیریم، میتوان گفت جرم ثابت است پس با کاهش فاصله جرم از محور گردش سرعت افزایش یافته و بالعکس با افزایش فاصله جرم از محور گردش سرعت دَوَران کاهش می یابد.

spin

این کمیت بیان کننده تعداد چرخش های اسکیت سوار در ثانیه خواهد بود.

وسایل کمک آموزشی و تمرینات بدنسازی:

توجه داشته باشید که برای موفقیت تمرینات بدون اسکیت[14] را فراموش نکنید و بدنسازی های لازم را برای تقویت عضلات درگیر در حرکت را تکرار کنید.

spin

تمرینات بدون اسکیت حرکات

spin

spin

تمرینات بدنسازی اسکیت

همچنین استفاده از وسایل کمک آموزشی همچون اسپینر و بند هارنس و ... نیز میتواند در اجرای اصولی و بدون خطای حرکات نقش کلیدی ایفا نماید.

spin

اسپینر دایره ای دوپافیلم تمرین با اسپینر

spin

اسپینر مربعی تک پا

spin

اسپینر پلاستیکی تک پا

spin

بند هارنس

تقسیم بندی اسپین ها در رشته اسکیت هنری:

1.انواع اسپین بر اساس نحوه اجرا

پنجه ای (toe spin): اجرا بر روی پنجه پا است.

مسطح (flat spin): اجرا بر روی تمام چرخ هاست.

پاشنه ای (heel spin): اجرا بر روی پاشنه است.

2.انواع اسپین بر اساس حالت بدن

ایستاده (upright spin): بدن و زانوی اسپین کاملاً صاف است. ستون فقرات در راستای محور گردش است.

نشسته (sit spin): پای اسپین خم و بدن حالت نشسته دارد. سطح خم بودن زانو تعیین کننده امتیاز است.

کَمِل (camel spin): پای آزاد در پشت بدن قرار دارد. یعنی زانو از سطح لگن عقبتر است.

و رایج ترین آنها در رشته اینلاین اسکیت هنری:

 

Sit Spin

Scratch Spin

Camel Spin

Change Camel Spin

Change Foot Sit Spin

Traveling Camel Spin

Traveling Back Camel Spin

Camel Spin into a Sit Spin

Layback Spins and Attitude Spins

ادامه دارد...

 

 

لینک مرتبط:

چرخش ها و اسپین ها در اسکیت اینلاین

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

 

منبع:

© Link

© Link

© Link

© Link

© Link

© Link

© Link

 


[1] Artistic roller skating

[2] Figures

[3] Freestyle

[4] Pairs

[5] Dance (couple)

[6] Solo dance

[7] Precision

[8] Show teams

[9] Creative Solo/Free dance

[10] Center

[11] sweet spot

[12] Angular momentum

[13] angular velocity

[14] Off training