*فِلَت اِسپین[1] یکی از ترفندهای پایه‌ای در آیس اسکیتینگ است که اجرای آن در اینلاین اسکیتینگ هم با تعداد دَوَران کمتر به دلیل اصطکاک بالاتر چرخها در تماس با زمین امکان‌پذیر است.

این ترفند ترکیبی از؛

اسپین محوری+الگوی موازی اسکیتها+لبه مرکزی است.

 

*فلت اسپین استاپ[2]

(پیش مهارت: ای فریم ترن+فِلت اسپین+الگوی اسکیتها-پارالل-+لبه‌های مقدماتی-مرکزی-)

ورود به حرکت با ای فریم ترن

 

*ایگل استاپ فوروارد[3] یا چارلی استاپ فوروارد یا دور پلیسی[4] رو به جلو

(پیش مهارت: ای فریم ترن+فِلت اسپین+الگوی اسکیتها وی یا همان چارلی+لبه‌های داخلی)

ورود به حرکت با پیوت پنجه‌ای باز رو به جلو

 

*ایگل استاپ بکوارد[5] یا چارلی استاپ بکوارد

(پیش مهارت: ای فریم ترن+فِلت اسپین+الگوی اسکیتها وی ریورز یا همان چارلی معکوس-+لبه‌های خارجی)

ورود به حرکت با پیوت پنجه‌ای باز رو به عقب

 

پ.ن.

turn / spin / rotation

تِرن / اِسپین / روتِیشِن

turn

تِرن به معنی گردش بخشی از یک اِسپین به معنی چرخش و یا یک روتِیشِن به معنی چرخش محوری است که می‌تواند از یک درجه تا ۳۵۹ درجه باشد.

rotation

چرخش می‌تواند در نزدیکترین فاصله به محل گشتاور و اساساً بر روی یک محور یا نقطه باشد که اطلاق اصطلاح روتیشن به آن بهتر است. مثل حرکت وضعی زمین

spin

چرخش می‌تواند به صورت دایره‌ای یا مدار ‌وار و در فاصله‌ای دورتر از محل گشتاور باشد که اطلاق اصطلاح اِسپین با معنای عام‌تر به آن بهتر است. مثل حرکت انتقالی زمین

*ترکیبی از الگوهای سه‌گانه قرار گرفتن اسکیت (پارالل یا موازی، وی یا هفت، وی ریورز یا هشت) با اِسپینها و تِرنها حرکات متنوع دیگر را به وجود می‌آورد.

*برای تجسم بهتر نحوه توزین وزن بر روی اسکیتها، فرا گرفتن ای فریم ترن و شناخت انواع لبه مقدماتی (مرکزی، داخلی و خارجی و متناظر یا ترکیبی) و الگوهای قرار گفتن اسکیت (موازی یا پارالل، وی یا هفتی و وی معکوس یا هشتی) ضروری است.

* از عنوان‌های دیگر برای فلت اسپین(Flat spin) یا مجیک اسپین(Magic spin) است.

* ابتدا تمرین فلت اسپین را به صورت ایستا و سپس در حرکت به صورت پویا اجرا کنید.

* بالاتنه کاملاً ایستاده و زانوها کمی خم به جلو و کمی خم به همدیگر و قرار گرفتن در لبه مرکزی رو به خارج باشد. لبه مرکزی رو به داخل باعث توقف و تایم کمتر اسپین خواهد شد.

* روتیشن همزمان بالاتنه با پایین‌تنه و منقبض کردن عضلات مرکزی، ران و ساق پا را مدنظر داشته باشید.

* حرکت و کسب سرعت مناسب و قرار گرفتن بر روی ساختار اولیه با پاهایی عریض و زانوهایی خم به جلو و به هم و لبه‌های داخلی را مدنظر داشته باشید.

* از خم شدن بدن به جای روتیشن جلوگیری شود.

 

* انواع دیگر؛

روتیشن نود درجه‌ای و سُر خوردن به حالت ساید و مجیک

روتیشن صد و هشتاد درجه‌ای و رولینگ در حالت رو به عقب

روتیشن دویست و هفتاد درجه‌ای و سُر خوردن به حالت ساید و مجیک

روتیشن سیصد و شصد درجه‌ای و رولینگ در حالت رو به جلو

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

منبع:

© Link

 

 [1] flat spin

[2] flat spin stop

[3] forward eagle stop

[4] basic eagle stop

[5] backward eagle stop