اسلاید اسید کراس[1]
1.  در حالت رو به جلو اسکیت‌سواری کرده و سرعت مناسب را کسب کنید.
2.  در الگوی پارالل قرار گرفته و زانوهای خود را خم کنید.
3.  یک پا را بلند کرده و بدون آنکه حالت بالاتنه و پای تکیه‌گاه تغییر کند، پای آزاد را از پشت پای تکیه‌گاه و در حالت کراس از پنجه نود درجه به لبه بیرونی همان پا بچرخانید.
4. تا جای ممکن پای آزاد را به جلو کشیده و با کمترین زاویه ممکن بین زمین و لبه بیرونی، پای آزاد را همانند فرود یک هواپیما بر روی زمین بکشید.
5.  عضلات مرکزی بدن (شکم، پهلو، فیله) را به خوبی حفظ کنید.
6. دستها را میتوان در روبرو و یا در مسیر حرکت و به سمت جلو و عقب نگهداشت.


مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

منبع:

© Link[1] acid cross