اسلاید محور پنجه‌ باز رو به عقب[1]
1.  در حالت رو به عقب اسکیت‌سواری کرده و سرعت مناسب را کسب کنید.
2.  در الگوی پارالل قرار گرفته و زانوهای خود را خم کنید.
3.  محور پنجه‌ باز رو به عقب را ایجاد کنید. (در این تمرین پیوت باز پنجه‌ای پای راست رو به عقب)
4. وزن را بر روی پیوت ایجاد شده بیشتر کنید و همزمان با گشتاور، پای غیر پیوت را تا جای ممکن بر روی لبه داخلی و دورتر از پیوت بر روی زمین بکشید.
5.  عضلات مرکزی بدن (شکم، پهلو، فیله) را به خوبی حفظ کنید.

 

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

منبع:

© Link[1] backward open toe pivot or backward uncrossed toe pivot slide