پاور اسلاید رو به عقب[1]

*قبل از اجرای این اسلاید در اسکیت‌سواری رو به عقب و به خصوص حرکاتی همچون تعادل یک پای رو به عقب، سیزر رو به عقب، سیت باز یا لانچ رو به عقب و گردش‌های جلو به عقب تسلط و مهارت کافی را کسب کنید.

1. در حالت رو به جلو اسکیت‌سواری کرده و سرعت مناسب را کسب کنید.

2. در الگوی پارالل قرار گرفته و زانوهای خود را خم کنید.

3. با یکی از انواع گردش یا تبدیل یا سوییچ یا ترنزیشن (ساده یا موازی، چارلی یا موهاک، پرش یا نیمدور روتیشن، تو تو یا پنجه پنجه) در حالت اسکیت‌سواری رو به عقب با الگوی پارالل اسکیتها قرار بگیرید.

4. زانوها را به اندازه نوک اسکیت‌ها با پر کردن ساق پا خم کنید.

5. کمی بدن را به جلو متمایل کرده و از سمت شانه اسکیتی که قصد اسلاید با آن را دارید به عقب یا مسیر حرکت پشت نگاه کنید، بدون چرخیدن بیش از حد شانه و لگن با اجرای یک کات، یا سیزر و بلند کردن اسکیت پای عقب الگوی دو اسکیت نسبت به یکدیگر را در وضعیت L یا T شکل قرار دهید.

6. زانوی پای عقب را کاملاً صاف و کشیده نگهداشته و تا جای ممکن اسکیت آن پا را عقب‌تر قرار داده تا لبه ایجاد شده بین چرخهای اسکیت پای عقب با زمین کمتر و کمتر شود.

7. وزن را بر روی پای تکیه‌گاه بیشتر کرده و پای اسلاید را سبک‌تر کنید.

8. دستها را میتوان در روبرو و یا در مسیر حرکت و به سمت جلو و عقب نگهداشت.

 

knee over toe

knee bend supporting leg

lighter sliding leg

weight on the supporting leg

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

منبع:

© Link[1] backward power slide