اسلاید تو سویی[1]
1. در حالت رو به عقب اسکیت‌سواری کرده و سرعت مناسب را کسب کنید.
2. در الگوی پارالل قرار گرفته و زانوهای خود را خم کنید.
3.  پنجه پای غالب خود را با گردش نود درجه‌ای پاشنه به سمت داخل در جلوی پنجه پای دیگر (پای عقب یا همان پای جهت حرکت) و بر روی خط حرکت بکشید.
4. در حالیکه زانوها خم و ساق‌های پا در نزدیکترین فاصله به هم است، با انقباض عضلات، مفاصل را در همان وضعیت حفظ کنید و در یک لحظه پاشنه پای جهت حرکت را از مچ پا بلند کرده و نگهدارید.
5.  عضلات مرکزی بدن (شکم، پهلو، فیله) را به خوبی حفظ کنید.
6.  دستها را در مسیر حرکت و به سمت جلو و عقب نگهدارید.

 

 

تهیه و تنظیم و ترجمه:

مصطفی علیمحمدی

توسعه دهنده اینلاین اسکیت

Mostafa Ali Mohammadi

Inline skating Developer

منبع:

© Link[1] toe sui slide